مجتمع درمانگاهی خیریه ولی عصر

ارتباط با ما

ارتباط با ما

بخش اورژانس درمانگاه خیریه ولی عصر(عج)شهرری، با بهره ­گيري شبانه­ روزي از متخصصين ورزيده طب اورژانس و رعايت اصول علمي و استانداردهاي ارائه خدمات اورژانس بطور شبانه ­روزي در خدمت مراجعين محترم مي­ باشد.
اين بخش مجهز به كليه امكانات و تجهيزات پيشرفته احياء براي ارائه خدمات به بيماران محترم مي­ باشد و در طبقه همکف درمانگاه و در بخشی مجزا، جهت سهولت دسترسی واقع گردیده است.
در اين بخش دو قسمت مجزا براي خدمات سرپائي و بستري و تحت نظر وجود دارد كه بخش اورژانس با4تخت بستري استاندارد و بهره­ گيرياز پزشكان متخصص و پرستاران مجرب آمادگي پذيرش بيماران را در تمام ساعات شبانه روز را­ دارد.

مجتمع خیریه درمانگاهی ولی عصر (عج) شهرری ضمن کسب مجوز بالغ بر 15 بخش درمانی عمومی و تخصصی و سه بخش پاراکلینیکی آزمایشگاه رادیولوژی دندانپزشکی ازمعاونت سلامت دانشکاه علوم پزشکی تهران درقالب درمانی مذکورو بامجموعه پرسنل اداری و خدماتی به صورت شبانه روزی به ارائه خدمات به مراجعین پرداخته وبا پشت سرگذاشتن مدت کوتاه فعالیت درمانی اکثرتجهیزات مورد نیاز را تامین کرده است.

در راستای قانون مندی و رسمیت قانونی مجموعه با تلاش و پیگیری هیئت مدیره وبا اهداف ارائه خدمات بهداشتی درمانی و رفاهی بیشتر به مردم شریف منظقه و همنوعان نیازمند این مجموعه در سال 1383 به شکال قانونی تحت عنوان« مجتمع خیریه درمانی ورفاهی ولی عصر(عج) شهرری » دراداره ثبت شرکتها و مراکز غیر تجاری به ثبت رسیده و ضمن نظام مند نمودن تمامی امور مالی و اداری ، خودرا ملزوم به رعایت کلیه اصول وضوابط مالی ،اداری و درمانی در چهارچوب قانون می داند

پزشکان درمانگاه

تماس با مجتمع درمانگاهی