مجتمع درمانگاهی خیریه ولی عصر

درباره ما

 

تاریخچه:

زمین مجتمع درمانگاهی خیریه ولی عصر(عج)شهرری درسال1359 همراه با زمین مسجد جامع ارشاد با همت هیئت امنا و همکاری مالک و مستأجر وقت آن، مرحومان آقای حاج حسین حسن و حاج اسماعیل ملا علی تهیه و تخصیص یافت .

نطر به اولویت بنای مسجد جامع ارشاد و طراحی و اجرای ساختمان عظیم وزیبای آن احداث درمانگاه قریب به 15 سال به تعویق افتاد.

درخواست صدور مجوز و کسب موافقت اصولی آن ازسال1376-1372 انجام پذیرفت و درسال 1375 هیئت امناء با فراغت نسبی از احداث ساختمان مسجد به کمک خیرین اقدام به اجرای گودبرداری و فونداسیون نمودند. درسال1378-1377 اجرای اسکلت و سقف ها انجام پدیرفت و پس از توقف حدود 3 ساله به علت عدم تأمین منابع مالی مرحله سفت کاری ، تأسیسات و نازک کاری آن و نهایتاٌ اتمام عملیات ساختمانی درسال1383-1382 به مرحله انجام رسید.

ساختمان ومشخصات فنی :

ساختمان مجتمع خیریه درمانی رفاهی ولی عصر(عج) شهرری درچهارطبقه بازیربنای بیش از 1000مترمربع و درزمینی به وسعت 300 مترمربع احداث شده است .

نفشه های ساختمانی آن بارعایت اصول و ضوابط ابنیه ی بهداشتی و درمانی با نظارت و تأیید کارشناسان محترم معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی وزیر نظر مستقیم مهندسین مجرب ساختمان و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و بارعایت آئین نامه های مصوب و مقررات ملی و ساختمانی اجرا و با نظارت و تأیید اداره ی استاندارد به یک دستگاه آسانسور 13 نفره (برانکارد بر )مجهز گردید .

ساختما ن درمانی دارای بیش ز 30 اتاق درمانی اداری وخدماتی و بخشهای آزمایشگاه ، رادیولوژی و دندانپزشکی و سه باب سالن ارتباطی و انتظار است که هزینه ی اجرای آن بالغ بر250.000.000 تومان بوده که باهمت و تلاش و پیگیری هیئت مدیره تماماً ا ز طریق مساعدت و کمک خیرین خداجو تأمین شده است .

افتتاح وبهره برداری:

ساختمان مجتمع درمانگاهی خیریه ولی عصر(عج) شهرری درتاریخ 1383/07/10همزمان با نیمه شعبان ، سالروز ولادت حضرت حجه بن الحسن (عج) افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت .

بخشهای درمانی :

مجتمع خیریه درمانگاهی ولی عصر (عج) شهرری ضمن کسب مجوز بالغ بر 15 بخش درمانی عمومی و تخصصی و سه بخش پاراکلینیکی آزمایشگاه رادیولوژی دندانپزشکی ازمعاونت سلامت دانشکاه علوم پزشکی تهران درقالب درمانی مذکورو بامجموعه پرسنل اداری و خدماتی به صورت شبانه روزی به ارائه خدمات به مراجعین پرداخته وبا پشت سرگذاشتن مدت کوتاه فعالیت درمانی اکثرتجهیزات مورد نیاز را تامین کرده است .

جایگاه قانونی :

درراستای قانون مندی و رسمیت قانونی مجموعه با تلاش و پیگیری هیئت مدیره وبا اهداف ارائه ی خدمات بهداشتی درمانی و رفاهی بیشتر به مردم شریف منظقه و همنوعان نیازمند این مجموعه در سال 1383 به شکال قانونی تحت عنوان« مجتمع خیریه درمانی ورفاهی ولی عصر(عج) شهرری » دراداره ثبت شرکتها و مراکز غیر تجاری به ثبت رسیده و ضمن نظام مند نمودن تمامی امور مالی و اداری ، خودرا ملزوم به رعایت کلیه اصول وضوابط مالی ،اداری و درمانی در چهارچوب قانون می داند

ضرورت و نیازها:

اگرچه این مجموعه ی نوپا توانسته است درعمرکوتاه بهره برداری و فعالیت خود ضمن تدارک و تهیه اقلام مختلف تجهیزات پزشکی نظیر وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی رادیولوژی ، دندانپزشکی ، چشم پزشکی و … نسبت به تأمین حقوق پزشکان و پرسنل شاغل و هزینه های جاری از طریق افراد خیراقدام نماید لیکن تنوع و وسعت اقلام و تجهیزات پزشکی مورد نیاز و رائه ی خدمات بیشتر و مبالغ هزینه های جاری مجموعه ، ما را برآن می دارد

که دستان پرمهر تک تک شما خیرین عزیز و نیکوکاران خداجو را جهت کمک های مالی و تجهیزاتی به این مجتمع خیریه بفشاریم .

تماس با مجتمع درمانگاهی